Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí o projektové dotace na
rozvoj venkova podle Strategického plánu nové Společné zemědělské politiky na
období 2023-2027. Podpory půjdou například na moderní technologie, větší pohodu
zvířat nebo dotace pro mladé zemědělce. Na 1. kolo je připraveno celkem 8,28 miliardy
korun. Pravidla pro čerpání dotací podepsal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDUČSL).

„Rozdělíme více než osm miliard korun z národního a evropského rozpočtu převážně na
investice do zemědělských a potravinářských podniků a na zahájení činnosti mladých
zemědělců. V prvním kole nové Společné zemědělské politiky jsme připravili několik novinek,
ale zároveň zachováváme návaznost na minulá léta. Chceme zemědělství rozvíjet a
modernizovat, a také pokračovat v tom, co se dříve osvědčilo,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk
Nekula.

Nejvíce peněz, téměř 5 miliard korun, dostanou zemědělci na investice do zemědělských
podniků živočišné i rostlinné výroby. Budou si tak moci pořídit nejmodernější precizní
technologie, například polní a stájové roboty, systémy využívající družicová data, systémy pro
variabilní aplikaci hnojiv, chemických přípravků, osiv nebo systémy umožňující sběr přesných
dat o porostu.

Příspěvky budou moci zemědělci využít zejména na citlivé komodity, jako jsou ovoce, zelenina
nebo na zlepšení životních podmínek zvířat v chovech. Novinkou je samostatný záměr určený
pro přeměnu klecových chovů nosnic na alternativní systémy, tedy například na voliéry a volné
chovy. Podpora tak chovatelům pomůže připravit se na úplný zákaz klecových chovů, který
začne platit od roku 2027.

Téměř 2,4 miliardy korun jsou určeny na zpracování zemědělských produktů, a to buď přímo
pro zemědělce na farmě nebo pro zpracovatelský podnik. O tuto dotaci budou moci žádat
zejména malé a střední podniky. Velké podniky jen v případě, že jejich projekt bude zaměřený
na bioprodukci, na snížení spotřeby energie minimálně o 10 % nebo na znovuvyužití
odpadních vod ze zpracovatelského provozu.

Za využívání obnovitelných zdrojů dostanou zemědělci a potravináři navíc preferenční body,
ty jim pak umožní snadněji dosáhnout na dotace. Body navíc se jim započtou také, pokud
budou zpracovávat svou vlastní produkci, takže nebude nutná přeprava zboží na dlouhé
vzdálenosti a sníží se ekologická stopa výrobku.

Součástí 1. kola je i podpora začínajících zemědělců. Oproti předešlému období se pro ně
zvýšila částka dotace, a to o více než 60 %, pokud bude mladý zemědělec i zpracovávat vlastní
produkci. Zatímco dříve to mohlo být zhruba 1,2 milionu korun, nyní budou moci získat 1,5
milionu (základní sazba), nebo až 2 miliony, pokud budou vlastní produkci i zpracovávat.

„Velkou novinkou je, že mladí zemědělci do čtyřiceti let dostanou dotaci hned po podpisu
dohody o ní. Dříve mohli obdržet jen polovinu a zbytek až poté, co dokončili své projekty. Mladí
lidé, kteří se zemědělstvím začínají, tak budou mít nyní k dispozici hotovost co nejdříve,
abychom jim usnadnili rozjezd podnikání. Mladým zemědělcům rozdělíme v prvním kole více
než 680 milionů korun,“ uvedl ministr Nekula.

Na podporu zavádění inovací do praxe je určeno celkem více než 360 milionů korun, a to
například na spolupráci výrobců potravin s výzkumnými institucemi nebo na vytvoření
operačních skupin Evropského inovačního partnerství, které se budou zabývat zejména
změnou klimatu a životním prostředím. Inovativní řešení konkrétního problému vychází vždy
především z potřeb zemědělců, potravinářů či vlastníků lesa, přičemž operační skupina
vhodně propojuje jednotlivé členy, kteří se vzájemně doplňují znalostmi v rámci své role v
operační skupině.

Intervence Alokace (Kč)
33.73 – Investice do zemědělských podniků 4 856 343 174
34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů 2 380 000 000
49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce 682 515 040
51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů 95 200 000
53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP 267 750 000
Celkem 8 281 808 214

Poznámka: Konečná částka může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Podpora 1. kola se bude vyplácet po dobu několika let, záleží vždy na délce konkrétního
projektu. Zemědělci budou moci podávat žádosti do 1. kola prostřednictvím Portálu farmáře v
termínu od 22. srpna do 12. září letošního roku.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz/spszp (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027
a příslušné intervence) a také na stránkách Státního zemědělského intervenčního
fondu www.szif.cz v sekci Strategický plán 2023–2027.

Citlivé komodity jsou podporované, protože jejich výroba je pracná a zároveň důležitá pro
udržení potravinové soběstačnosti, zaměstnanosti na venkově nebo péči o krajinu. Jde
například o ovoce, zeleninu, živočišnou výrobu.

Zdroj: www.szif.cz