Chovatelé prasat a drůbeže mohou do konce ledna podávat žádosti o dotaci z programu Nákazový fond. Pomůže jim to v jejich složité situaci

K překlenutí současné tíživé situace v chovu prasat a drůbeže mohou chovatelé podávat do 31. ledna žádosti o dotace z dotačního programu 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.

Cílem programu je přispět chovatelům na činnosti, které zamezují rozšiřování nebezpečných nákaz v chovech hospodářských zvířat. Příspěvky tak dostanou například na dezinfekci, ošetření krmiva, mechanickou očistu stájí atd. Chovatelé drůbeže mohou využít program 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a pro chovatele prasat je určený program 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti.

Sektory prasat i drůbeže, které jsou nejvíce postiženy vysokými cenami energií, jsou klíčovými odvětvími živočišné výroby a bez finanční podpory hrozí zánik chovů či částečné omezení podnikání. V programech na zamezení šíření nákaz a ozdravování chovů se budou vyplácet zálohy do výše přibližně 50 % nárokované dotace. Zálohy pomohou zlepšit zemědělcům potíže s nedostatkem hotovosti.

Státní zemědělský intervenční fond po obdržení žádosti od chovatele vydá rozhodnutí o přidělení dotace a následně vyplatí zálohy v co možná nejkratším termínu. Podrobné informace k programu jsou zveřejněny zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2023/

 

Zdroj: www.eagri.cz