Z třetího evropského balíčku mimořádné finanční podpory pro zemědělství získá Česká
republika 6,86 milionu EUR, tedy v přepočtu více než 163 milionů korun. Rozdělení
pomoci mezi členské státy Evropské unie dnes definitivně odhlasoval evropský Výbor
pro SOT (polní plodiny a olivový olej). Pomoc je určená pro zemědělce, které postihly
vysoké ceny vstupů nebo povodně či sucho.

„Jsem rád, že se podařilo definitivně schválit pomoc zemědělcům ve všech zemích EU.
Poslední rok je pro řadu z nich velmi náročný, v některých státech postihly zemědělce ničivé
záplavy nebo výrazné sucho, na jiné zase dramaticky dopadly rostoucí ceny vstupů, jako jsou
energie nebo hnojiva. Česká republika několik měsíců bojovala za to, aby Evropská komise
proto rozhodla o uvolnění mimořádných prostředků na pomoc evropským zemědělcům. Jsem
proto rád, že dnes byla definitivně schválená konkrétní pomoc pro jednotlivé státy,“ řekl ministr
zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

O tom, které sektory Česká republika podpoří, chce mít ministr Výborný jasno během několika
dalších dní. Evropská komise v pravidlech umožnila dostatečnou flexibilitu, aby jednotlivé
země samy rozhodly o tom, kam podporu zacílí. V České republice může jít například o sektor
ovoce, zeleniny nebo pěstování chmele.

„Vždy se rozhoduji na základě dat, proto nyní pracujeme na detailním rozboru situace
v jednotlivých sektorech zemědělství. Podle toho se také rozhodneme, zda vstoupíme
v jednání s Ministerstvem financí o možném navýšení podpory z národního rozpočtu, pravidla
Evropské komise umožňují navýšení až o 200 procent,“ uvedl ministr Výborný.

Evropská komise již letos uvolnila dva balíčky finanční podpory, které byly určené na
kompenzaci obtížné situace v pěti členských státech u hranic s Ukrajinou. Ty se potýkaly se
zvýšenými dovozy některých zemědělských komodit z Ukrajiny, které tak způsobovaly
narušení na vnitřním trhu. Třetí balíček pomoci ve výši 330 milionů EUR, který byl dnes
definitivně schválen, je určen pro zbývajících 22 států EU.

Zdroj: www.szif.cz