Češi se k půdě neumí správně chovat

V poslední době je i přes rostoucí ceny půdy jasné, že ti, kdo chtějí nakupovat, se čím dál hůř dostávají k možnosti půdu získat. Dokonce i přes zvyšující se aktivitu různých agentur, které se snaží skupovat půdu od soukromých vlastníků. Často se přitom maskují za různé názvy, které mají u veřejnosti navodit dojem o upřímné snaze „skutečně začít hospodařit“.

Zavádějící bývají údaje o cenách půdy v okolních státech, hlavně západně od nás. Tam ale nedochází k tak velkým přesunům půdy mezi vlastníky jako v Česku, obchoduje se pouze s malým množstvím půdy a mnohdy i za odlišných podmínek než v tuzemsku. Zejména v Rakousku či Německu je procento obchodované půdy menší. Výjimku tvoří spolkové země Německa, které patřily do východního bloku a hospodaření v nich bylo podobné jako v Československu.

Je také nutné si uvědomit, že půda je hlavním výrobním prostředkem zemědělství. Její cena, stejně jako cena jejího nájmu, proto musí ladit s produktivitou celého odvětví. Právě tady může nastat problém. Cena půdy a nájmů je daná dlouhodobě, výkonnost zemědělství se ale může změnit i krátkodobě. V poslední době to je vidět například u cen mléka.

Poměrně rychle mohou ovlivnit cenu také zemědělské dotace, například při změně dotačního systému se zahájením dalšího programovacího období. K tomu se v Česku zrovna blížíme a při chystání změn je nutné počítat s tím, že jedna skupina lidí půdu vlastní a druhá na ní hospodaří. A s tím, že zemědělství je vždy poměrně náchylné ke změnám.

Nutno také dodat, že půda není bezedná studnice produktivity v rostlinné výrobě. Musíme si uvědomit fakt, že se do půdy musí i zpátky investovat. A právě s tím má Česko značný problém.

Faktorů, které to ovlivňují, je asi víc. Důležité je připomenout především malé zastoupení živočišné výroby a skutečnost, že v tuzemsku existuje stále velká skupina lidí, která to s půdou nemyslí zcela upřímně a nijak nezohledňuje fakt, že se majitelé i hospodáři musí k půdě náležitě chovat. Mimochodem, na problémy s erozí půdy opakovaně upozorňuje i Evropská unie. Uvědomovat by si to měli sami vlastníci, jde o problém, který hodnotu půdy znehodnocuje.

Zdroj: Hospodářské noviny