Ceny zemědělské půdy stagnují

Průměrná výše tržních cen zemědělské půdy za letošní rok představuje přibližně 241 tisíc korun za hektar. Jejich nárůst proti minulému roku tak činí 2,5 procenta. Informovala o tom společnost Farmy.cz. Přestože průměrné celoroční ceny proti roku 2017 dosud vykazují růst, kvartální vývoj cen potvrzuje stagnaci nebo i mírný pokles tržních cen půdy, doplnili její zástupci.

Odhad cen pro čtvrté čtvrtletí letošního roku vykazuje proti stejnému období vloni pokles zhruba jedno procento. V prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla cenová úroveň proti předcházejícímu čtvrtletí o 0,3 procenta. Naopak ve druhém čtvrtletí poklesla o 0,4 procenta, ve třetím čtvrtletí snížila o 0,8 procenta a ve čtvrtém čtvrtletí roku je odhadován opět mírný pokles cen, a to o 0,4 procenta.
Tržní cena půdy se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 15 až 40 korunami za metr čtvereční zemědělské půdy (stav 10/2018), v opravdu kvalitních lokalitách i více. Společnost upozornila, že tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na trhu mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím, kdy obě strany jednají rozumně, bez nátlaku a při dostatečné prezentaci nabídky na trhu.

Zdroj: www.zemedelec.cz