Boj mezi potravináři a obchodníky nesmí odnášet zákazník, transparentnímu trhu pomůže schválený zákon o významné tržní síle

Větší transparentnost trhu a možnost lepších kontrol nekalých obchodních praktik
přinese novela zákona o významné tržní síle, kterou dnes ve třetím čtení schválila
Poslanecká sněmovna. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) pomůže
zákon hlavně našim zemědělcům, potravinářům a ostatním subjektům, které svou
každodenní činností vytvářejí zemědělský a potravinový řetězec.
„Nově bude zneužití významné tržní síly moci Úřad na ochranu hospodářské soutěže
posuzovat u mnohem širšího okruhu podnikatelských subjektů. V současnosti jde jen o 12
největších obchodníků, nově to bude více než 800 podniků. Ke zneužití dominantního
postavení totiž dochází nejen mezi největšími obchodníky a jejich dodavateli, ale často i mezi
velkými potravinářskými firmami a zemědělci,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Největší změnou, kterou zákon přináší, je právě rozšíření působnosti zákona. Dosud se
vztahoval jen na velké firmy s ročním obratem přes 5 miliard korun, nově se bude týkat i
společností s obratem nad 51 milionů korun. Pokud odběratel vůči svým dodavatelům použije
některou z nezákonných praktik, hrozí mu pokuta až 10 milionů korun, nebo do výše 10 procent
z jeho čistého obratu.
„Naším cílem je nastavit podmínky tak, aby chování na trhu bylo férové a nedocházelo k
nějakým nekalým praktikám. Ty totiž vždy odnáší nakonec zákazník. Proto chceme nastavit
pravidla tak, aby byl obchodní vztah v celém potravinovém řetězci transparentní. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže bude nyní moci konečně kontrolovat celý řetězec od
zemědělce, přes potravináře až po obchod,“ uvedl ministr Nekula.
Novela zákona doplňuje seznam konkrétních nekalých praktik oproti současné legislativě,
která platí od roku 2009. Nově tak bude například hrozit vysoká pokuta odběrateli, který bude
po dodavateli zemědělského nebo potravinářského zboží požadovat peníze za reklamu, na
které se předem nedohodli. Za nekalou, a tedy nelegální obchodní praktiku se bude považovat
také zrušení objednávky zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků podléhajících
rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání. Nezákonné bude rovněž,
když obchodník bude na zemědělci nebo potravináři vymáhat náklady spojené s prošetřením
stížnosti spotřebitele, aniž by se dodavatel dopustil pochybení.
Novela upřesňuje i náležitosti, které musí být obsaženy ve smlouvě mezi dodavatelem a
odběratelem. Dodržování pravidel budou u dodavatelů s významnou tržní silou kontrolovat
zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obsah novely primárně vychází
z evropské směrnice, kterou měly povinnost všechny členské státy EU do svého právního řádu
zapracovat. Tím došlo ke sjednocení přístupu k nekalým obchodním praktikám v potravinovém
řetězci ve všech členských státech EU.