Aplikace Vzdělávací akce PRV

V Praze dne 16. ledna 2017

 

Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán Programu rozvoje venkova, si dovoluje v souvislosti se spuštěním aplikace Vzdělávací akce PRV, která umožňuje zveřejňování vzdělávacích a informačních akcí pořádaných v rámci operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce Programu rozvoje venkova na programové období 2014– 2020, upozornit na způsoby přihlašování účastníků na akce. Aplikace byla vytvořena za účelem monitorování počtu účastníků vzdělávacích/informačních akcí.

 

Žadatelé (subjekty pořádající vzdělávací/informační akce) mají od 2. kola příjmu Žádostí o dotaci, které proběhlo v květnu 2016, nově povinnost minimálně 14 dní před konáním akce informovat o vzdělávacích/informačních akcích prostřednictví aplikace Vzdělávací akce PRV umístěné na webových stránkách Ministerstva zemědělství, viz odkaz níže.

 

 

Žadatelé po přihlášení na výše uvedeném odkazu mají možnost zadávat nové vzdělávací/informační akce, vč. jejich specifikace, jako je například název akce, zaměření dle prioritní osy, místo, datum a čas konání akce, lektor nebo počet účastníků, kteří se mohou na akci přihlásit. Tyto informace jsou následně veřejně viditelné a přístupné. Aplikace Vzdělávací akce PRV umožňuje zájemci o vzdělávací/informační akci, který splňuje definici beneficienta (konečného účastníka akce) dle Specifických podmínek Pravidel platných pro 2. kolo příjmu Žádostí o dotaci (kapitola 7 Další podmínky, bod 1), se na ni přihlásit a to následujícími třemi způsoby:

 

1. Přihlášení „anonymního“ účastníka (účastník, který není přihlášen do portálu eAgri). V takovém případě musí účastník zadat svoji emailovou adresu, na kterou je mu automaticky po odeslání přihlášky zaslán potvrzovací email. V tomto emailu je URL odkaz pro potvrzení přihlášky (po kliknutí na odkaz se otevře stránka na portálu eAgri s informací, že byla přihláška potvrzena). Dokud toto účastník neprovede, zůstává přihláška ve stavu „Nepotvrzena“.

 

Potvrzovací email zároveň obsahuje unikátní URL adresu pro odhlášení z akce.

 

2. Přihlášení autentizovaného účastníka (účastník přihlášený do portálu eAgri). Autentizovaný účastník nemusí do přihlášky zadávat svůj email, jeho identita je známa. Přihláška je automaticky uložena do stavu „Potvrzena“. Účastníku není zaslán odkaz na odhlášení z akce. Odhlášení může účastník provést přímo v aplikaci (v případě, že je přihlášen pod svým uživatelským účtem).

 

3. Přihlášení účastníků pořádajícím subjektem. Žadatel má specifické oprávnění v případě, že se na akci dostaví nepřihlášený účastník, tohoto účastníka po akci přihlásit.

 

Přihlašování účastníků na vzdělávací/informační akce by mělo primárně probíhat výše uvedeným prvním a druhým způsobem. Třetí způsob přihlašování účastníků je umožněno pouze pořádajícím subjektům (žadatelům).

 

Je předpoklad, že Aplikace Vzdělávací akce PRV bude následně využívána i pro získávání zpětné vazby od účastníků akcí formou krátkého dotazníku.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR