Apeluji na ministra Mládka – splňte veřejný příslib – předložte notifikace

Většina příjemců veřejné podpory pobírá tuto v rozporu se zákonem – tj. nezákonně. Jedná se o energetické zdroje, které nemají notifikaci. Orgány činné v trestním řízení mlčí. Přislíbená notifikace stále není. Tisíce – především nevinných investorů – se dostává do kleští, které zavinil stát.

Nezákonná výplata podpory v letošním roce připravila veřejné finance o cca  35 mld. Kč. Jak jinak lze nazvat výplatu, která probíhá z veřejných financí a není legislativně pokryta.

V červenci 2015 Nařízením rady Evropské komise byly vyjasněny podmínky pro výplatu podpory z veřejných financí v oblasti obnovitelných a podporovaných zdrojů. V České republice se to týká především zdrojů uvedených do provozu před rokem 2012.

Náš úřad považoval situaci za alarmující a požadoval komplexní informaci všech investorů do těchto energetických zdrojů a především zahájit zodpovědné kroky právě k této skupině. Vláda v závěru roku přijala opatření, která se nezakládala na relevantních informacích Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tehdejší stanovisko ERÚ se později potvrdilo jako relevantní, přestože docházelo k opakovanému napadání a zesměšňování předsedkyně úřadu, mimo jiné i ze strany ministra průmyslu.

Opakovaně apeluji na ministra průmyslu Jana Mládka, aby urychleně řešil komplikovanou situaci – zajistil bezodkladně notifikace a zabránil destruktivním dopadům na celé hospodářství České republiky.

V případě, že notifikace nejsou realistické, ať to s plnou politickou zodpovědností sdělí.

Zdroj: www.eru.cz