Aktuálně otevřené programy

Chtěli bychom naše klienty informovat, že aktuálně přijímáme žádosti v rámci následujících programů:
Investiční úvěry + Provozní úvěry (běží 4. kolo příjmu žádostí, které je možné podávat pouze elektronicky).
Program Zemědělec, Podpora nákupu půdy, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař, Program Zpracovatel, Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, Sociální zemědělství, Zajištění úvěrů.
Podpora pojištění produkce lesních školek (příjem bude ukončen 1.11.2017).
Pojištění lesních porostů + Podpora pojištění (nejpozději do 30.10. je třeba u těchto programů doložit potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného a dokladu o zaplacení pojištění).
Pravidla jednotlivých programů jsou přístupná na internetových stránkách www.pgrlf.cz. V případě zájmu jsou pro žadatele k dispozici následující kontakty:
infolinka: 225 989 480
e-mail: info@pgrlf.cz
infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538.

Zdroj: www.pgrlf.cz