Agrosnídaně MONETA Money Bank 2022

Tak jako v předchozích letech, i letos se uskuteční v různých koutech České republiky „Snídaně s diskuzí“, kterou pořádá Moneta Money Bank se svými partnery, společností AgroConsult Bohemia s.r.o. a PGRLF (Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond).

Jedná se o neformální setkání ve vybraných regionech, jejímž účelem je poskytnutí informací o aktuálním stavu zemědělství. Nejprve jsou posluchači seznámeni zástupci Monety Money Bank se současným děním v bankovním sektoru, s možností financování nákupu půdy, zemědělské techniky a investičních potřeb. Poté následuje přednáška od výše zmíněných partnerů, kteří podají informace a zhodnotí uplynulý rok z pohledu zemědělství, zemědělské produkce a rostlinné produkce. Účastníkům jsou dále poskytnuty nejnovější informace týkající se produkce kravského mléka a másla, včetně vývoje ceny na trhu a otázkami k zaměstnanosti v zemědělství. Závěr přednášky je vyhrazen pro dotazy účastníků a následnou diskuzi.

Snídaně Moneta Money bank se konají v měsíci březnu 2022. Posluchači se mohou těšit na bohaté občerstvení v podobě tradiční snídaně, kde jim budou dělat společnost zástupci firem AgroConsult Bohemia s.r.o. a PGRLF, kteří jim zajistí získání praktických a aktuálních informací o programech – podpora pojištění, podpora úroků, sazby podpor a podání žádostí. Na konci každé této „Snídaně“ je vymezen prostor, ve kterém jsou zástupci společností připraveni zodpovědět všechny otázky posluchačů, či konkrétně poradit.