Stejně jako v předešlých letech, tak i letos se uskuteční v různých koutech České republiky „Snídaně s diskuzí“, kterou pořádá Moneta Money Bank se svými partnery, společností AgroConsult Bohemia s.r.o. a PGRLF (Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond). Jedná se o neformální setkání ve vybraných regionech, jejímž účelem je poskytnutí informací o aktuálním stavu zemědělství. Nejprve jsou posluchači seznámeni zástupci Monety Money Bank se současným děním v bankovním sektoru, s možností financování nákupu půdy, zemědělské techniky a investičních potřeb. Poté následuje přednáška od výše zmíněných partnerů, kteří podají informace a zhodnotí uplynulý rok z pohledu zemědělství, zemědělské produkce a rostlinné produkce. Účastníkům jsou dále poskytnuty nejnovější informace týkající se produkce kravského mléka a másla, včetně vývoje ceny na trhu a otázkami k zaměstnanosti v zemědělství. Závěr přednášky je vyhrazen pro dotazy účastníků a následnou diskuzi.

Snídaně Moneta Money bank se konají v období od konce února do poloviny března. Posluchači se mohou těšit na bohaté občerstvení v podobě tradiční snídaně, kde jim budou dělat společnost zástupci firem AgroConsult Bohemia s.r.o. a PGRLF, kteří jim zajistí získání praktických a aktuálních informací o programech – podpora pojištění, podpora úroků, sazby podpor a podání žádostí. Na konci každé této „Snídaně“ je vymezen prostor, ve kterém jsou zástupci společností připraveni zodpovědět všechny otázky posluchačů, či konkrétně poradit. Jsou také vždy připraveni zvážit různé nabídky. Odvětví online kasin se v poslední době těší velké pozornosti. A zejména webové stránky Slotogate. Protože existují špičková online kasina, kde si každý může vyzkoušet svou hru pomocí vkladové stránky echeck casinos canada

V letošním roce bude tradiční koncept snídaní modifikován o přítomnost hostů, kteří budou s Vámi diskutovat nad aktuálními otázkami zemědělství. Můžete se setkat s Miroslavem Floriánem – ředitelem sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ, Petrem Maradou – akademickým pracovníkem a odborným asistentem ÚZPET AF, Mojmírem Severinem – předsedou představenstva Výstaviště České Budějovice a Bohumilem Beladou – víceprezidentem AK.