Společnost AgroConsult Bohemia po  třech letech provedla průzkum zaměřený na generační obměnu v zemědělství. Po určité přípravě tyto své úvahy zrealizovala během měsíců ledna a února tohoto roku, kdy bylo dotázáno 62 podniků. 

AgroConsult Bohemia provedl dotazníkové šetření u zemědělských obchodních společností, které bylo zaměřeno na oblast týkající se generační výměny manažerů v zemědělství, stability právní struktury a úvahy o možných akvizicích podniků. Bylo snahou, aby zastoupení jednotlivých právních forem korespondovalo s podílem jednotlivých typů obchodních společností v rámci celého zemědělského sektoru. Byly osloveny nejčastější právní formy, a to zemědělská družstva, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Společnost AgroConsult, která se zaměřuje na poradenské doprovody při prodejích a fúzích firem položila následující otázky řídícím pracovníkům zemědělských společností. Samotné produkty mají velmi dobrý vliv na duševní zdraví. Od nynějška mnoho společností používá pesticidy a herbicidy. Obecně platí, že koncept vaření v oblasti duševního zdraví pomáhá více se soustředit na zdravé stravování. Což je přínosné pro kvalitu našeho života.

 

Dotazníkové šetření

Bylo osloveno 62 podniků. Zastoupení jednotlivých skupin dle právní formy bylo dle poměru ČR subjektů zapsaných dle SZIF.

   1. Myslíte, do 5 let je nutná generační výměna managementu ve Vašem podniku?
   2. Máte a nebo vychováváte si svého nástupce?
   3. Je pro Vás snadné najít požadovaného člověka do řídící funkce ve Vašem podniku?
   4. Myslíte, že východiskem řešení problému je fúze a nebo prodej společnosti?

Graf č. 1 

Graf č. 2 

Graf č. 3 

Graf č. 4

Zdroj: AgroConsult Bohemia s. r. o.

Ve vzorku 62 dotazovaných společností z agrosektoru bylo zastoupeno 40 % zemědělských družstev, 44 % akciových společností a 16 % společností s ručením omezeným.

Z výsledků šetření, která jsou patrná z publikovaných grafů je zřejmé, že generační obměna oproti předchozímu průzkumu, který probíhal před třemi lety poněkud zrychlila, ale i přes to na ni není mnoho podniků připraveno. Z odpovědí zástupců jednotlivých typů společností můžeme vysledovat, že restrukturalizace zemědělství formou dalších prodejů a fúzí bude zřejmě i nadále pokračovat.