AgroConsult Bohemia opět radí klientům Moneta Money Bank

Společnost AgroConsult Bohemia po čase opět obnovila svoji konzultační činnost a to v rámci 3. kola PRV. Zemědělští podnikatelé mohli do 31.10. 2016 podávat prostřednictvím agentury SZIF projekty na podporu svých investic v rostlinné či živočišné výrobě. Zájem o toto kolo byl enormní. Původně deklarovaná alokace cca 4,65 miliardy byla navýšena na částku přesahující 6 miliard korun. Díky rozvrstvení alokace bylo nejvíce úspěšných žádostí v záměrech a) a b). Celkově Státní zemědělský intervenční fond dne 24.11. 2016 doporučil na základě finanční částky celkem 4 064 žádostí o dotaci.

Poradenství bylo vždy nedílnou součástí financování zemědělských projektů ze strany MONETA  Money Bank. Jsem ráda, že můžeme po čase opět navázat na úspěšnou spolupráci s firmou AgroConsult Bohemia při konzultacích v otázkách zemědělského poradenství“, uvedla Ing. Barbora Kobiánová.

Klienti, kteří využívají službu EU Servis prostřednictvím konzultací s naší společností mají daleko lépe připravené projekty i strategii jejich podávání prostřednictvím agentury SZIF, což v konečném důsledku znamená, že tito klienti jsou úspěšnější při vyhodnocení daných projektů“, dodává jednatel společnosti AgroConsult Bohemia Ing. Mojmír Severin.