AGRIFISH: Ministři vyzvali Komisi, aby rychle schválila strategické plány a dohodli se na závěrech k akvakultuře

Poprvé pod vedením ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) dnes jednali
ministři zemědělství Evropské unie na pravidelném jednání Rady pro zemědělství a
rybolov v Bruselu (Agrifish). Požadovali především rychlé schválení strategických
plánů společné zemědělské politiky (SZP) a schválili také závěry k akvakultuře.
Ministr Nekula představil priority českého předsednictví (CZ PRES) pro Radu Agrifish. Mezi
hlavní patří potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování
spotřeby pesticidů v EU nebo prevence odlesňování. České předsednictví také považuje za
důležité co nejrychlejší schválení strategických plánů SZP, proto téma zařadilo hned na první
jednání Rady. Členské státy požadují jejich rychlé schválení spolu se zavedením výjimek pro
střídání plodin nebo pro využívání půdy ležící ladem pro produkci. Komisař Janusz
Wojciechowski připustil, že jsou krátkodobé výjimky ze strategických plánů nutné a bude se
na nich dále pracovat.
„Evropa čelí mnoha výzvám a je teď mimořádně důležité zajistit stabilitu pro evropské občany,
včetně našich zemědělců. Schválení nových podmínek hospodaření pro evropské zemědělce
na další období, tedy od nového roku, je pro mě prioritou. Časově se nacházíme v napjaté
situaci. Zemědělci už nyní potřebují plánovat na další rok a potřebují znát přesné parametry
toho, co je čeká. Doufám, že se podaří brzy schválit strategické plány společné zemědělské
politiky. Včasné schválení a dobré fungování společné zemědělské politiky je zásadní i pro
zajištění dostatku zdravých a kvalitních potravin,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Ministři se také shodli na závěrech k akvakultuře neboli produkčnímu rybářství. Jde o zásady,
které mají zajistit udržitelnost a konkurenceschopnost rybářství v EU a které určují hlavní
otázky a výzvy v tomto oboru. „Akvakultura patří mezi rychle se rozvíjející obory. Jak mořská,
tak sladkovodní akvakultura jsou významnou náhradou za už tak omezené zdroje ryb
pocházející z volného mořského rybolovu. V Unii chceme podporovat dlouhodobě udržitelné
a konkurenceschopné produkční rybářství, které bude šetrné k životnímu prostředí. Už teď
některé typy akvakulturních systémů, například české rybníkářství, naplňují cíle Zelené
dohody a navazujících strategií, a jsou environmentálně přátelské,“ uvedl Nekula.
České předsednictví už dříve slíbilo, že se při každém zasedání ministrů bude věnovat aktuální
situaci na zemědělských trzích. Cílem je zajistit potravinové zabezpečení a pomoci
zemědělcům a spotřebitelům s rostoucími cenami. Platí, že je nutné na nejkratší možné období
pro zemědělce přijmout výjimky z některých nových požadavků SZP pro rok 2023, aby mohli
posílit produkci a snížit nepříznivé ekonomické dopady vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu.
Členské státy také zmínily, že je nutné brát v potaz výkyvy počasí nebo aktuální sucho
v některých oblastech.
CZ PRES zahájilo také diskuzi k nařízení Evropské komise o udržitelném používání pesticidů.
Cílem návrhu, který dnes prezentovala Komise ministrům, je snížit používání pesticidů v EU o
50 %. Návrh částečně zohledňuje dosavadní úsilí jednotlivých států, jak požadovala ČR a další
země. O jeho konečné podobě se však bude ještě dlouho diskutovat.
Ministři se věnovali také odlesňování. Česká republika věří, že tato legislativa bude důležitým
milníkem ve snaze EU o zamezení celosvětové degradace lesů. Návrh Komise si klade za cíl,
aby se produkty, které Evropané kupují, nepodílely na ničení lesů. ČR je připravena zahájit
trialogy k tomuto tématu s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, jakmile Parlament
odhlasuje své stanovisko. Mělo by k tomu dojít na podzim tohoto roku.

 

Zdroj: www.szif.cz