7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V následujícím 7. kole PRV budou podporovány projekty za téměř 3 miliardy korun. Operacemi,které budou vyhlašovány v podzimním kole příjmu žádostí PRV 2014-2020 jsou Vzdělávací akce, Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Zavádění preventivních opatření v lesích, Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, Obnova lesních porostů po kalamitách, Technika a technologie pro lesní hospodářství, Sdílení zařízení a zdrojů, Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

Příjem žádostí tohoto kola bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře a to v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 nově do 18:00 hodin.

Pro aktuální informace a v případě jakýchkoliv dalších dotazů neváhejte prosím kontaktovat naše specialisty.