6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Na počátku února tohoto roku byla ministrem zemědělství Ing. Jiřím Milkem schválena Pravidla stanovující podmínky pro poskytování dotací na projekty Programu rozvoje venkova v období 2014-2020, konkrétně pro 6. kolo příjmu žádostí.

Podporovány budou v následujícím 6. kole investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za více než 1,6 miliardy korun. Mezi podporované operace náleží například Zahájení činnosti mladých zemědělců, Investice do nezemědělských činností, Podpora agroturistiky, Lesnická infrastruktura, Vzdělávací akce a podpora při vývoji nových produktů a výrobních postupů v zemědělské výrobě.

Pro všechny žadatele jsou nejdůležitější včasné přípravy, protože například u projektů podléhajícím stavebnímu řízení, je nezbytné mít již před podáním žádosti toto řízení v platnosti.

U zemědělců, kteří se svou činností teprve začínají, je před podáním žádosti nezbytnou součástí správné nastavení podnikatelských aktivit.

Dalším důležitým krokem v celém procesu je výběrové řízení, které musí být zpracováno v co nejbližším termínu po podání žádosti o dotaci. Pravidla pro příjem žádostí, pravidla pro provedení výběrového řízení a bodovací kritéria se s každým nastávajícím kolem částečně obměňují.

Příjem žádostí tohoto kola se uskuteční pomocí Portálu farmáře v termínu od 3. dubna 2018 8:00 hodin do 23. dubna 2018 13:00 hodin.

Pro aktuální informace a v případě jakýchkoliv nejasností neváhejte prosím kontaktovat naše speciality.