5. kolo Programu rozvoje venkova se blíží

5. kolo žádostí o dotace v Programu rozvoje venkova proběhne od 10.-30. října tohoto roku. 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 5. kolo příjmu žádostí na operace:

WP DataTables

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v daném termínu. Předpokládaná alokace bude činit více než 2,6 miliard korun.

Ještě letos tedy můžete využít několik významných příležitostí pro získání dotačních prostředků.

Zásadní výzva pátého kola “Programu rozvoje venkova” proběhne v říjnu a týkat se bude zejména investic do zemědělských podniků a do zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Podporovány tak budou například výstavby či rekonstrukce stájí, jímek, dojíren, nosných konstrukcí vinic či chmelnic, ale také některé vybrané stroje pro zemědělství.

Oproti předešlému kolu se letos očekávají dílčí změny, a proto Vám při zpracování Vaší žádosti nabízíme služby zkušeného a tradičního partnera zemědělských podniků. Naši zástupci společnosti AgroConsult Bohemia s Vámi budou rádi konzultovat Vaše investiční záměry a následně pak pomohou s jejich realizací.

Společně se zkušenými bankéři MONETA Money Bank Vám také nabídneme nejvhodnější způsob financování Vašeho záměru v optimální kombinaci s dotačními prostředky. Po splnění dalších administrativních požadavků tak můžete dosáhnout včasného zahájení realizace.