5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V termínu od 10.10.-30.10. 2017 proběhne příjem žádostí v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova 2017-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím portálu farmáře do 30.10. 2017 do 13:00. Předpokládaná alokace bude činit více než 2,7 miliard korun.

Jako obvykle v jiných kolech, i v tomto je největší zájem o dotace na investice do zemědělských podniků. Tato operace je zaměřena na živočišnou výrobu v podobě stájí, jímek dojíren a hnojišť a na rostlinnou výrobu, která zahrnuje zemědělskou techniku, speciální stroje pro vinaře chmelaře, ovocnáře popř. pěstitele cukrové řepy. Další velký zájem je o dotace na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, tedy investice do bouráren, mlékáren nebo linek na výrobu krmiv.

V tomto kole nastanou velmi výrazné změny. Mezi ty nejvýznamnější řadíme plošné snížení limitů způsobilých výdajů o cca 15%. Dále se změnil bodový systém. Změn je v tomto kole poměrně mnoho, jelikož je zde jasně patrná snaha SZIFU o snížení spekulativních zásahů do projektu, a proto Vám při zpracování Vaší žádosti nabízíme služby zkušeného a tradičního partnera zemědělských podniků. Naši zástupci společnosti AgroConsult Bohemia s Vámi budou rádi konzultovat Vaše investiční záměry a následně pak pomohou s jejich realizací.

Společně se zkušenými bankéři MONETA Money Bank Vám také nabídneme nejvhodnější způsob financování Vašeho záměru v optimální kombinaci s dotačními prostředky. Po splnění dalších administrativních požadavků tak můžete dosáhnout včasného zahájení realizace.