Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustil 12. dubna 2023 třetí kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Limit počtu přijetých žádostí byl již dosažen a tímto se dané kolo uzavírá.     

Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je důležitou pomocí pro české výrobce potravin, kterým se v důsledku negativního působení vyvolaného ruskou invazí na Ukrajinu výrazně zvýšily ceny energií a další vstupní náklady, což mohlo vést ke zhoršení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Tento titul je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru činila až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesměla přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Limit počtu přijatých žádostí programu Potravináři byl stanoven pro třetí kolo na 150 přijatých žádostí – tato kvóta byla již dosažena a tímto se kolo uzavírá. Do třetího kola příjmu žádostí již nemohli podat žádost ti klienti, kteří již byli úspěšně zaregistrováni v předešlých kolech stejného programu.

Zdroj: www.pgrlf.cz