Dne 1. 9. 2023 schválil ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 2. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí pro intervence 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch a 39.73 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 21. 11. 2023 8:00 hodin do 12. 12. 2023 18:00 hodin.

V 2. kole se rozdělí 128 mil. Kč, které podpoří environmentální lesnická opatření, konkrétně obnovu lesních porostů po kalamitách a oplocenky u melioračních a zpevňujících dřevin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Intervence Alokace (Kč)
38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch 103 957 000
39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 24 053 000
Celkem 128 010 000

Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp  (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Strategický plán 2023–2027.

 

Přílohy

Obecné podmínky pro 2. kolo příjmu
Zdroj: www.eagri.cz