Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na
období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 16. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 16. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací
akce, 1.2.1 Informační akce.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře
v termínu od 22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

V 16. kole se rozdělí celkem 140 mil. Kč, které budou směřovat na podporu šíření znalostí
formou seminářů, exkurzí a nově rovněž prostřednictvím demonstračních činností, v rámci
kterých bude možné realizovat investiční výdaje na precizní stroje.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací
předběžně stanoven následovně:

Intervence Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000
1.2.1 Informační akce 100 000 000
Celkem 140 000 000

Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového
přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese
Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova
na období 2014–2020 a opatření M01 Předávání znalostí a informační akce) a rovněž na
stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvojevenkova 2014–2020.

Příloha č. 1: Hlavní změny podmínek pro 16. kolo příjmu žádostí

Příloha č. 2: Obecné podmínky pro 16. kolo příjmu žádostí

Zdroj: www.szif.cz