Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 16. kolo příjmu žádostí pro operace 1.1.1
Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce.

Příloha č. 1: Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje
venkova platné pro 16. kolo příjmu žádostí – Operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1
Informační akce

Příloha č. 2: Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020 platné pro 16. kolo příjmu žádostí

Zdroj: www.szif.cz