Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 12. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova. Letošní rok si prostřednictvím portálu farmáře v termínu od 15.6.-13.7.2021 budou moci subjekty o dotaci zažádat. 

Ministerstvo zemědělství vypsalo dotace na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 15. 6. 2021 8:00 hodin do 13. 7. 2021 18:00 hodin. Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně bude podpořena nejen primární produkce, ale rovněž zpracovatelské kapacity. Nedílnou součástí 12. kola je podpora generační obměny v zemědělství a podpora rozšiřování znalostí. Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně: viz tabulka.