101 dní ministra Nekuly: Pohnul jsem dotačním kyvadlem a zajistil zemědělcům 25 miliard korun navíc

Za zásadní považuje ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v prvních 101 dnech svého mandátu zajištění dlouhodobého kofinancování evropských zemědělských programů na příštích 5 let. Díky tomu půjde do zemědělství každoročně 5 miliard korun navíc. Podařilo se mu také otočit dotačním kyvadlem tak, aby bylo jejich rozdělování spravedlivější vůči všem zemědělcům.

„Přestože jsem byl od prvního dne ve funkci pod tlakem, nevyměkl jsem. Jako první zásadní úkol jsem si stanovil vyšší kofinancování nové společné zemědělské politiky, což se podařilo. Naši zemědělci mají jistotu, že v příštích pěti letech dostanou navíc 25 miliard korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Proto ho mrzí, že některé organizace proti úpravám společné zemědělské politiky (SZP) zpočátku demonstrovaly. „Je to paradoxní, do zemědělství půjde rekordní množství peněz, přesto se proti tomu demonstrovalo. Myslím, že šlo zpočátku o nepochopení, někteří vytrhli z kontextu jedno číslo a strašili veřejnost, že zemědělství u nás skončí,“ uvedl ministr Nekula.

Přenastavení podmínek nové SZP bylo nutné nejen s ohledem na zlepšení postavení malých a středních zemědělců. Jejím cílem a úkolem je ale i změna hospodaření vedoucí k lepší péči o půdu a krajinu, ke zdravější vodě a zdravějším potravinám.

Kromě nastavení SZP řešil ministr také další důležitá témata. Důležité bylo jednání o rozpočtu, kde se mu podařilo uhájit rekordní výši národních dotací. „I přes škrty v rozpočtu tak půjde do českého zemědělství a potravinářství v letošním roce rekordních pět miliard korun na národních dotacích,“ řekl Zdeněk Nekula.

Podařilo se také zajistit pomoc pro chovatele prasat. Pro ně Ministerstvo zemědělství vytvořilo nový dotační podprogram, ve kterém získají až 100 milionů korun. Další podporu, v celkové výši 270 milionů korun, ministr vyjednal u Evropské komise. Část z nich získají i pěstitelé jablek, kteří čelí dlouhodobě nízkým výkupním cenám.

V ostatních oblastech bylo důležité např. spuštění nového programu na podporu adaptace lesů na změny klimatu. Příspěvky až do celkové výše 4,1 miliardy korun za rok mohou získat vlastníci, kteří připravují lesy na dopady klimatické změny, hospodaří přírodě blízkým způsobem, podporují přirozenou obnovu lesa, zvyšují jeho druhovou pestrost a pečují o lesní půdu.

Silný rozpočet se podařilo udržet také pro oblast vodního hospodářství. Díky tomu letos vybudujeme 90 kilometrů nových vodovodů, čtyři úpravny vod, 10 nových vodních zdrojů a vodojemů, na které se nově napojí 8 tisíc obyvatel. Vznikne také 175 kilometrů nových kanalizací a 57 čistíren odpadních vod.

Zdroj: www.mze.cz