SZIF zveřejnil vyhodnocení žádostí o dotace 6. kola PRV

Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na svých webových stránkách zveřejnila seznam žádostí jarního kola Programu rozvoje venkova, které doporučuje k další administraci. Největší zájem byl o dotace pro Mladé zemědělce, dále o Investice do nezemědělských činností a na Lesní cesty. Doporučené žádosti jsou za téměř 1,7 miliardy korun.

 

Příjem žádostí 6. kola Programu rozvoje venkova (PRV) probíhal od 3. do 23. dubna 2018. Včera se žadatelé dozvěděli o zařazení své žádosti, tedy jestli byla doporučena, zůstala v roli náhradníka, nebo doporučena nebyla. Většina z nich doporučena byla, a to 1 001 žádostí, což dokazuje, že se jedná o důležité a smysluplné projekty, které náš venkov potřebuje. V roli náhradníku je 99 žadatelů, nedoporučeno zůstalo pouze 86 žádostí. Tyto přehledy jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz u jednotlivých operací.

 

Zájem ze strany žadatelů byl opět velký. V rámci jarního kola PRV bylo zaregistrováno celkem 1 186 žádostí za téměř 2,4 miliardy korun. Největší zájem byl ze strany mladých zemědělců, kteří si podali 377 žádostí, a všechny byly doporučené k další administraci. Na druhém místě skončila operace Investice do nezemědělských činností s 258 žádostmi a třetí příčku má operace Lesní cesty, o kterou projevilo zájem 145 žadatelů. Nejvíce žádostí SZIF přijal v brněnském a jihočeském regionu.

Zdroj: www.szif.cz