Vzdělávání

Zaměřujeme se na vzdělávání podnikatelů v zemědělství a lesnictví. Cílem našich vzdělávacích aktivit je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví. Chceme tak napomoci zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Uvědomujeme si, že právě zemědělství je klíčovým oborem, který má zásadní dopad do tvorby krajiny. Pořádáme semináře a komentáře, na které nejsme sami, neboť spolupracujeme se státními i soukromými institucemi.

Banner of conference hall or seminar room with attendee background