Ekonomické poradenství

Analýza hospodaření podniku je základním výchozím krokem pro zahájení ekonomického poradenství. Tento rozbor se skládá z komplexní finanční a nákladové analýzy posledních dvou až čtyř let. Zjištěná nákladovost jednotlivých odvětví spolu s posouzením finanční situace podniku jsou podkladem pro formulaci vhodné strategie, rozvojového konceptu, optimalizace výrobní struktury či včasného rozpoznání krize a následné sanace podniku.

Optimalizace výrobní struktury vychází z analýzy nákladovosti jednotlivých výrobků podniku. Obecně je hlavním kritériem rentabilita výroby. Problémem optimalizace je rozdělování finančních zdrojů podniku na jednotlivá odvětví podniku. Cílem optimalizace je omezení či vyloučení nerentabilních odvětví a naopak podpoření rentabilních a perspektivních produktů podle konkrétních podmínek.