AgroConsult posiluje dlouhodobé poradenství

Dlouhodobé poradenství je jednou z cest jak zlepšit profitabilitu a výkonnost společností v zemědělském sektoru. Při dlouhodobé spolupráci se mohou implementovat jednotlivé výstupy poradenské činnosti do provozní sféry klientů.

Společnost AgroConsult Bohemia nabízí dlouhodobé poradenství již od svého založení. Zájem o tuto službu vždy roste s blížící se změnou podmínek podnikání v zemědělství. A právě tuto změnu mnohé podniky očekávají s novým programovacím obdobím po roce 2020. Díky dlouhodobosti jednotlivých procesů v zemědělství je nutné se na případné změny připravovat již nyní.

A právě to pochopili mnozí naši klienti, kteří tuto formu spolupráce preferují. Dlouhodobé poradenství stále častěji nesměřujeme jen do oblasti optimalizace dotací a čerpání investičních podpor, ale stejnoměrně se zaměřujeme na spolupráci v oblasti ekonomického života podniků. V poslední době také stále častěji řešíme personální problematiku našich klientů spojenou generační obměnou v zemědělství. Nabídka našeho dlouhodobého poradenství se zaměřuje na pomoc při zhodnocení současné situace a identifikace nutných změn. Cílem je převedení závěru do strategických plánů společnosti. Pokud je to jen trochu možné, uzavíráme s klienty roční smlouvy na poradenský doprovod, který v sobě zahrnuje nejen všechny výše uvedené přístupy, ale zároveň klientovy zaručuje dostatečné časové kapacity při řešení nahodilých problémů, které mohou vzniknout.