O Nás

S aktivitami společnosti AgroConsult Bohemia s.r.o. jsme se setkávali již od počátku roku 2000.  Na začátku byla velmi důležitá spolupráce s Dr. Frankem Schädlichem, který pomohl nasměrovat společnost  k  trendům zemědělského poradenství, v tu dobu známého v Německu.

AgroConsult Bohemia výrazněji posiluje své postavení na trhu po roce 2008, kdy proběhla úspěšná akvizice ze strany společnosti GE Money Bank. Bylo to přirozené spojení s bankou, která má zásadní podíl na financování českého zemědělství. Určité změny nastaly v roce 2012, kdy vlivem administrativních změn se společnost AgroConsult Bohemia více orientuje na plnění interních požadavků banky. Podstatná část poradenské práce je pak převedena na partnerské poradenské společnosti.

V roce 2015  došlo k znovuzaložení firmy, která se bude primárně věnovat poradenství v zemědělském sektoru, tak jak měla za cíl už od svého počátku. Tedy na ekonomicko- organizační poradenství. Cílem je větší posun od zpracování projektových žádostí PRV k poradenství při nákupu a prodeji zemědělských podniků. Právě zde můžeme nejvyšší měrou uplatnit nabyté zkušenosti.

Ze zkušenosti je zřejmé, že rozhodujícím aspektem úspěšnosti podniku je úroveň  jeho řízení. Úkolem poradenství je  proto zajistit pro kvalitní řízení podniku dostatek informací. Tyto informace mohou být z podniku získány z dlouhodobé analýzy činnosti, kdy poradce nezávisle posuzuje aktivity podniku a porovnává jeho hospodaření s jinými podniky a navrhuje řešení, která se jinde již osvědčila.

Poradce dále poskytuje podniku informace o současných podmínkách ekonomického prostředí a umožňuje mu orientovat se v příslušných pravidlech, nařízeních, ale i možnostech čerpání finančních prostředků.

Management zemědělského podniku v současné době vyžaduje široké spektrum podpůrných činností, a proto i v naší firmě pracují špičkoví specialisté pro jednotlivé oblasti zemědělského podnikání.

Jak Vám můžeme pomoci?

Ať už máte jakoukoliv otázku, kontaktujte nás.